ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

pasivní domy

Ing. arch. Dalibor Borák je jedním ze zakládajících členů Centra pasivního domu - www.pasivnidomy.cz.

Energetická náročnost budov je pro 21. století neúnosná. Rostoucí ceny energie, špatné energetické parametry objektů a stále narůstající spotřeba energií je alarmující. Snižování energetické náročnosti budov je naplňováním cílů Státní energetické koncepce a současně se jedná o trend podporovaný ze strany EU.

V souladu se zákonem č.406/2000Sb., a státní energetickou koncepcí zpracovaly všechny kraje a statutární města Územní energetické koncepce a podrobily svá energetická hospodářství a budovy energetickým auditům. Průkaz energetické náročnosti budov se stává důležitou součástí dokumentace k stavebnímu řízení při výstavbě nebo změně stavby a zejména při jejím prodeji nebo pronájmu.

_393
Máte zájem o naše služby? Ozveme se Vám zpět!
Vaše jméno:
E-mail:
Vzkaz:


koncepce

Koncepce PASIVNÍHO DOMU je založena na minimalizaci tepelných ztrát a co nejefektivnějším využívání slunečního tepla. Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou spotřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh (m2a). Budovy s nízkou energetickou náročností mají měrnou spotřebu tepla výrazně nižší, než odpovídající závazný požadavek aktuálních stavebně energetických předpisů. Myšleno je tím množství tepla za rok (per annum, proto a v označení fyzikálního rozměru), stanovené výpočtem na 1 m2 plochy vytápěné části budovy.

požadavky na stavby

typ stavby

potřeba tepla pro vytápění

obvyklá novostavba*

rozmezí 80 - 140 kWh(m2a)

nízkoenergetický dům< = 50 kWh(m2a)
pasivní dům< = 15 kWh(m2a)

* podle aktuálně závazných podmínek

 

Velmi přísný požadavek je kladen dále na celkovou provzdušnost budovy. Současně nesmí u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé vody a el.energie pro spotřebiče a osvětlení ) překračovat 120 kWh (m2a). Pasivní domy se postupně stávají běžnou součástí výstavby. Můžeme je vnímat jako jisté vyjádření technické vyspělosti a ve velmi blízké budoucnosti jako prostou nutnost a jako výsledek velmi racionálních ekonomických úvah.

Používáme cookies. Povolte prosím cookies a můžete nerušeně pokračovat v návštěvě našeho webu.