ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

Rodinný dům v Brně - Obřanech

Rodinný dům byl oceněn v roce 2013 2. místem v soutěži ISOVER ENERGY EFFICIENCY BEST OF AWARDS 2013.

Klient si přál dům s co nejmenšími náklady na výstavbu i na budoucí užívání. Chtěl dům šetrný k životnímu prostředí, který bude optimálně využívat pozemek. Tyto požadavky vedly k návrhu energeticky úsporného domu jednoduchého tvaru.

Rodinný dům je součástí nově vznikající lokality, která je tvořena samostatně stojícími rodinnými domy v severozápadní části a bytovými domy v kombinaci s řadovou zástavbou na straně jihovýchodní. Dům je umístěn v severní části pozemku tak, aby nejcennější jižní část, kam je orientován hlavní obytný prostor s terasou, mohl sloužit jako obytná zahrada.

Dvoupodlažní dům s plochou střechou je zasazen do svažitého pozemku, což se promítá i do výškového členění dispozice 1.NP. Ze vstupní chodby, u které je umístěno WC se sprchovým koutem vcházíme do otevřeného hlavního obytného prostoru. Obytný prostor je výškovými úrovněmi rozdělen na kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Z jídelny a obývacího pokoje je přístup na terasu, která dům propojuje s obytnou zahradou. Druhému podlaží dominuje centrální prostor s průhledem do 1NP, který slouží jako herna pro děti. Z něj jsou přístupné dětské pokoje na JZ straně, ložnice rodičů a koupelna na SV. Nedílnou součástí domu je velká terasa s možností dalšího rozšíření. Fasády domu reflektují orientaci ke světovým stranám, z JV a JZ je dům prosklený, zbývající SZ a SV fasády mají naopak minimum otvorů.

Fasádní omítka je navržena bílá. Nosné stěny jsou vystavěny z Porothermu. Otevíraná okna a prosklené stěny jsou v plastových rámech tmavě šedé barvy, pevně zasklené části jsou bezrámové, lepené.

Na jižní a západní straně domu je terasa a dřevěná pergola se snímatelnou plachtou, která zajišťuje stínění v letním období.

Městský dům v ulici Milady Horákové

Dům byl oceněn v soutěži GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009 Cenou Grand Prix za novostavbu.

Ulice Milady Horákové v Brně byla kdysi významnou městskou třídou. Na počátku 20. století zde vyrostly klenoty brněnské moderny - dvojice bohatě zdobených nájemních domů (14-16), které vyprojektoval Josef Müller, a opodál byla v roce 1904 podle projektu Huberta Gessnera vystavěna Okresní nemocenská pokladna (24-26).

Mezi těmito významnými sousedy vyrostl v proluce na místě, kde kdysi stával tzv. Juranův dům, zcela nový polyfunkční objekt se vzorkovnou-obchodem, administrativou, dvěma mezonetovými byty a podzemní garáží s 12-ti parkovacími stáními. Ve dvoře je 9 parkovacích stání.  

Klient navázal na svoji předchozí spolupráci s architekty. Jeho představou byl jednoduchý dům, barevně střídmý, moderního designu a především funkční. Navržený dům se stal integrální součástí ulice a vědomě navázal na okolní stavby. Je logickým pokračovatelem historického vývoje městských domů.

Navržený polyfunkční dům navazuje výškou na okolní zástavbu. Ve dvorní části má sedm podlaží. Směrem do ulice šesté a sedmé podlaží, kde se nachází mezonetové byty, ustupuje. Stejně jako ustupují sedlové střechy sousedních domů. Tato kompozice ubírá na hmotě objektu. Celková výška domu je totožná s výškou domu Milady Horákové 24. Odstupňovaná podlaží vytvořila před byty plochu, která byla využita pro umístění teras. Zábradlí je z lepeného bezpečnostního skla upevněného sevřením a je bez horního madla. V prvním podlaží je umístěn průjezd - autovýtah, vstup do komunikačního bloku budovy se schodištěm a výtahem, dále pak obchod, který může být i dvoupodlažní. Je připraveno propojení s druhým podlažím ocelovým vnitřním schodištěm. Ve třetím, čtvrtém a pátém podlaží jsou umístěny variabilní pronajímatelné plochy, kde mohou být kanceláře nebo byty. Volná dispozice okolo schodišťové věže a instalační šachty v každé ze štítových stěn umožňuje vestavět do každého poschodí prostory pro jednoho nebo dva nájemníky. V šestém a sedmém podlaží jsou dva mezonetové byty s balkony a lodžiemi. Parter a 2. NP jsou obloženy deskami z umělého kamene s velkoplošným zasklením. Zbytek uliční fasády je omítaný na zateplovacím sytému. V uličním průčelí domu jsou v administrativní části navržena velká francouzská okna. Nad okny jsou kryty vestavěných žaluzií a nasávacích otvorů VZT. Objekt je založen na pažených velkoprůměrových pilotách a železobetonové základové vaně.

 

Konkrétní články, které byly o daném projektu publikovány, naleznete zde:

Článek v týdeníku Týden
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 531.3 kB, stáhnout
Článek v týdeníku Týden

Článek v týdeníku Reflex
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 576.1 kB, stáhnout
Článek v týdeníku Reflex

Článek v časopise Architekt
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 3.9 MB, stáhnout
Článek v časopise Architekt

Interier FEI, Technologický park Brno

Základním východiskem návrhu byl požadavek společností FEI na „open space“ charakter pracoviště, jež by však mělo zajišťovat i pracovní komfort, s přihlédnutím ke komfortu světelnému a akustickému.

Daností návrhu byl pronajímaný prostor. Velkou halu, která je dělena na dvě části střední stěnou, jsme se rozhodli spojit – stěnu jsme částečně perforovali a prostory jsme propojili. Dalším důležitým požadavkem investora bylo pracoviště s velkým množstvím zeleně. Umístili jsme ji do skleněných hydroponických boxů.

Na základě podrobného studia stavebního programu s přihlédnutím k důležitým provozně – technickým vazbám jsme se rozhodli potřebnou podlažní plochu zvětšit zavěšením několika architektonických prvků – velké jednací místnosti, pracoviště pro externí spolupracovníky „visitors“.

Dispoziční řešení návrhu vychází především ze studia provozních vazeb a snahy o optimalizaci provozu. V 1. nadzemním podlaží se nachází úsek vedení, jednací místnosti, „open space“ pracovní prostor všech profesí a nejdůležitější součást – zvýšená plocha s mikroskopy. Dvojitá podlaha v této části je opět nejenom funkčním řešením – jsou v ní vedeny veškeré nutné instalace, ale opět i symbolem – optické mikroskopy – vysoká technologie. V 2. nadzemním podlaží se nachází relaxační prostory – kavárna a neformální prostory, dále šatny, kanceláře pro návštěvníky firmy „virtual offices“ a již zmíněná kancelář pro externí spolupracovníky. Pomocí lávky vstupujeme také do velké zasedací místnosti.

Materiálové a barevné řešení plně respektuje nejnovější trendy, vhodně doplňuje a podtrhuje industriální charakter haly, zároveň se snaží působit vyváženě a vytvářet příjemné pracovní prostředí. Zavěšené jednací místnosti jsou opláštěny materiálem BENCORE, hydroponické boxy jsou ze skla, vše je doplněno pohodlným sedacím nábytkem a pracovními stoly.

Rodinný dům Borinka, novostavba

Urbanistické řešení je dáno polohou pozemku, jeho tvarem a omezeními, které vyplývají z polohy vysokotlakého plynovodu. Plynovod má ochranné a bezpečnostní pásmo 50 m na každou stranu od potrubí. Rodinný dům je proto umístěn v severní části pozemku a vzhledem k minimální nutné velikosti domu a požadavku dodržet odstupy od hranic pozemku má dům nepravidelný půdorys.

Klient si přál dům s co nejmenšími náklady na výstavbu i na budoucí užívání. Chtěl dům šetrný k životnímu prostředí. Koncepce návrhu vychází také z požadavku, aby byl dům vystavěn v energeticky pasivním standardu.

Výsledné řešení je kompaktní dům a samostatná garáž. Dům jednoduchým objemem zdůrazňuje moderní pojetí klasického příměstského domu. Dům je posazený na rovinatý luční terén, je jednopodlažní, s vloženou galerií v obytném prostoru, částečně podsklepený. Dominantním prvkem domu je obytný prostor otevřený do krovu. Prostorový zážitek je umocněn galerií u jižní fasády a světlem ze střešního okna nad ní. Otevřením přes dvě podlaží dostává dům vnitřní velkorysost.  Z obytného prostoru vedou dveře na terasu domu, která je vysunuta na konzole nad přírodní jezírko. Na objektu je navržena „zelená“ sedlová střecha, opatřena dostatečnou izolací, která je osázená sukulenty a travinami. Na střeše jsou také umístěny solární kolektory pro ohřev vody do integrovaného zásobníku tepla. Část střechy je připravena pro případné umístění fotovoltaických článků.

Vnější stěny jsou opatřeny izolací v tloušťce cca 300 mm, skladba střechy je navržena v celkové tloušťce cca 700 mm, podlahy včetně izolací v celkové tloušťce cca 500 mm. V interiéru je dominantním prvkem akumulační stěna z nepálených cihel.

RD Borinka - článek v časopise ARCH
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 4.4 MB, stáhnout
RD Borinka - článek v časopise ARCH

SIKO koupelny a.s., novostavba, Bratislava

Jde o vzorkovnu a prodejnu firmy SIKO KOUPELNY a.s. Cílem návrhu bylo připravit kvalitní a estetické prostorové podmínky pro prodej a distribuci zboží pro výstavbu a vybavení koupelen.

 

Z urbanistického hlediska je stavba umístěna v nesourodém prostředí ve smíšeném území výroby a služeb. Jsou zde budovy různých velikostí a tvarů, ve kterých probíhá drobná výroba a skladování.

Objekt SIKO je navržen jako solitérní umírněná hmota, aby při zachování dané funkce pomohl definovat prostor Galvaniho ulice jako veřejný městský prostor s estetickou kvalitou odpovídající významu spojnice města a prostoru AVION. Budova SIKO odcloňuje jsoucí náhodně rostlé budovy areálu DRUNA od vznikající městské třídy.

 

Nově navržená budova je třípodlažní, kompaktní hmotou jednoduchého, klidného tvaru. Hierarchicky nejvýznamnější prosklená fasáda obchodní části je otočena k ulici Galvaniho. Vzhledem k existujícím studiím dopravního řešení, kde Stará Iváňská cesta nabývá na významu, je hlavní vstup do objektu umístěn na nároží této ulice a ulice Galvaniho.

 

Můžeme konstatovat že:

  • budova SIKO svou funkcí hmotou i měřítkem odpovídá jsoucí zástavbě stabilizovaného území
  • budova SIKO je navržena na pozemku, který je i dnes celý užíván pro prodej a distribuci  - nezvyšuje intenzitu funkčního zatížení v území
  • budova SIKO je zařízením občanské vybavenosti, obchodní sortiment – zařízení koupelen - je přínosem pro větší množství obyvatel než jsoucí obchod se dřevem
  • budova SIKO objemem a použitím kvalitních architektonických prostředků vytváří urbanizovaný veřejný prostor Galvaniho ulice a odcloňuje jsoucí, náhodně rostlé budovy areálu od něj
  • Snížení frekvence nákladních vozidel, které dnes zajíždějí do obchodu se dřevem, vykompenzuje vyšší intenzita osobní dopravy do nově navržené budovy

 

Realizace prodejny SIKO v Bratislavě - článek v časpise arch (SK)
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.5 MB, stáhnout
Realizace prodejny SIKO v Bratislavě - článek v časpise arch (SK)

Další obrázky naleznete zde: .

Rodinný dům v Havlíčkově Brodě

Dům je umístěn v severní části pozemku tak, aby nejcennější jižní část, kam je orientován hlavní obytný prostor s terasou, mohl sloužit jako obytná zahrada.

Požadavky klienta a jeho představy o jednotlivých funkcích domu a provozních vztazích přivedly architekty k jasnému konceptu - návrh energetického pasivního domu jednoduchého tvaru.

Dům je dvoupodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí vstupní a obytné prostory, sauna se zázemím a pokoj hosta. V druhém podlaží se nachází klidová část s ložnicí rodičů, pokoji dětí, sociálním zařízením u ložnic a technická místnost pro centrální integrovanou jednotku pro větrání, a topení a integrovaný zásobník tepla. Ze vstupní haly se vchází do otevřeného hlavního obytného prostoru, na který navazuje jídelna a obytná kuchyň. Prostor je prosvětlený prosklenou stěnou vedoucí na terasu, která dům propojuje s obytnou zahradou s jezírkem. V obývacím pokoji je krb a schodiště do druhého podlaží. V domě je prostorový zážitek : průhled do druhého nadzemního podlaží s galerií.

Garáž se skladem zahradních a sezónních věcí tvoří samostatný objekt u vstupu na pozemek.

Máte zájem o naše služby? Ozveme se Vám zpět!
Vaše jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Používáme cookies. Povolte prosím cookies a můžete nerušeně pokračovat v návštěvě našeho webu.