ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

rekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohří

rekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohří
popis: rekonstrukce a dostavba
místo: Klášterec nad Ohří
investor: Město Klášterec nad Ohří
autor: Dalibor Borák a Michal Štourač
datum: 2014

Architektonický výraz budovy vědomě navazuje na původní výtvarné ztvárnění budovy. Klidné, až banální střídání oken na bočních a zadní fasádě původní budovy bylo v kontrastu se vstupní fasádou s výrazným geometrickým členěním. To rozhodně stojí za zachování. Proto jsme navrhli řešení, kde se jsoucí vstupní průčelí, které je charakteristické pravidelností vystupujících pilířů, posouvá do centrální části domu, k prostoru atria a vytvoří silný výtvarný prvek interiéru.

Nový plášť budovy je poměrně kompaktní a jednoduchý. Na nové dostavbě mediatéky jsme navrhli horizontální – pásová okna, která vnitřní prostor dostatečně prosvětlují a v prostoru knihovny umožňují přímé vizuální propojení interiéru s vnějším okolím domu.


Na části původního kulturního domu převládají vertikální okna, zachováváme jsoucí otvory v nosných stěnách a charakter vnitřního prostoru, na který jsou uživatelé kulturního domu zvyklí. Rozdílnost horizontálně a vertikálně členěných fasád napomohla k jasnému rozlišení objemů a vyjádření rozdílnosti funkcí v nich.


Celý dům je sjednocen bílou barvou fasád a tmavošedým nátěrem rámů oken, meziokenních pilířků a žaluzií.


Nová část budovy byla navržena podle zásad navrhování domů v pasivním standardu s respektováním všech jeho aspektů. Rozhodující roli hraje kompaktnost tvaru a optimalizace poměru oken a pevných částí tepelné obálky. Celá tepelná obálka bude navržena s izolacemi z minerální vaty s hodnotami U pro pasivní domy. Při návrhu budou použita řešení bez tepelných vazeb.


Plochá střecha dostavby, případně i málo sklonitá střecha jsoucího společenského sálu, bude využita pro instalaci solárních fotovoltaických panelů, produkovaná energie bude použita přímo v domě pro ohřev teplé vody, předehřev topné vody a v letních měsících, kdy bude přebytek získané energie pro osvětlení, případně větrání budovy.


Technická zařízení budovy budou navržena s ohledem na minimalizaci nákladů na získání energie.

rekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohřírekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohřírekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohří
rekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohřírekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohřírekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohří
rekonstrukce Kulturního domu a dostavba mediatéky v Klášterci nad Ohří