ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

Sportovní areál Moravany

Sportovní areál Moravany
popis: novostavba, rekonstrukce
místo: Moravany
investor: obec Moravany
autor: Dalibor Borák, Lucie Kašpárková, Petr Jureček
datum: 2015

Urbanistické a architektonické řešení vychází z daností pozemku a ze stavebního programu investora.

V současné době sportovní areál slouží především výkonnostnímu sportu, je však ambicí obce, aby se více otevřel veřejnosti a stal se přirozenou kulturní a sportovní křižovatkou a více se otevřel především mladým.

Navrhované úpravy k tomuto cíly přispívají rozšířenou nabídkou sportovního vyžití – v této souvislosti se jedná především o vybudování víceúčelového hřiště, pro kulturní a společenské vyžití bude sloužit novostavba tribuny se zázemím, která kromě zázemí pro sportovce nabízí rovněž klubovnu a částečně rozšiřuje stávající restauraci.

Novostavba tribuny se zázemím urbanisticky navazuje na stávající objekt restaurace. Rovnoběžně s delší hranou hřiště tvoří nové srdce areálu a díky svému architektonickému řešení do něj vnáší zcela nové kvality.

Centrální umístění tribuny dovolí sledovat jak zápasy na hlavním hřišti, tak zápasy na hřišti tréninkovém.

Architektonické řešení novostavby je velmi utilitární – maximálně funkční a logické.

První podlaží tribuny slouží pro sportovce, návštěvníky areálu a jako technické zázemí. Ve východní části tribuna navazuje na stávající provoz restaurace a tento rozšiřuje. Následuje volný průchod směrem k multifunkčnímu a fotbalovému hřišti, na který navazuje jižně orientovaná piazzeta, do které je orientována přístavba restaurace a na kterou dále navazuje dětské hřiště.

Průchod funkčně odděluje čistě veřejnou a poloveřejnou část tribuny, resp. tu část tribuny, která bude používána především při zápasech – navazuje na něj klubovna, WC pro návštěvníky, dvojice hráčských šaten se zázemím, šatna pro rozhodčí, kancelář pro časomíru, prádelna a na konci tribuny technické zázemí s garáží.

Druhé podlaží je přístupné pomocí dvojice přímých a jednoho vřetenového schodiště. Část s lavicemi je kryta textilními slunečníky, zbytek 2.NP je nekrytý. Tribuna je oboustranná, část míst je orientováno severně na plochu hlavního hřiště, část míst jižně na plochu tréninkového hřiště.

Kapacita tribuny je 140 míst (pro sedící, orientovaných na hlavní hřiště) resp. 110 míst (pro sedící, orientovaných na tréninkové hřiště).

V jihovýchodním rohu areálu je navrženo multifunkční hřiště s umělým povrchem, je navrženo v blízkosti stávající sportovní haly, v jihovýchodní části areálu. Rozměry hřiště 26,0 x 39,0 m umožňují využití hřiště pro tenis, volejbal, basketbal a házenou.

Mezi tribunou a multifunkčním hřištěm je navrženo dětské hřiště s pískovištěm. Hřiště navazuje na zpevněnou plochu při jižní fasádě restaurace – sluneční „terasu“, která slouží jako společenská a klidová plocha.

Dětské hřiště bude vybaveno herním mobiliářem -  lezeckými stěnami, síťovými prvky, skluzavkou, houpačkami, atp. Povrch hřiště je navržen z elastických desek z pryžových granulátů tlumících náraz.

Na dětské hřiště navazuje částečně kryté pískoviště.

V jihozápadním rohu areálu je navrženo fotbalové hřiště s umělým povrchem 3. generace, které těsně navazuje na novostavbu tribuny se zázemím.

V jižní části řešené lokality (pod tréninkovým fotbalovým hřištěm) je navržena travnatá plocha, která bude sloužit jako tréninková plocha pro hasičský sport.

Přírodní charakter lokality bude podpořen jemnou modelací terénu, která bude doplněna výsadbou nové zeleně.

Sportovní areál MoravanySportovní areál MoravanySportovní areál Moravany
Sportovní areál MoravanySportovní areál MoravanySportovní areál Moravany
Sportovní areál Moravany