ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

Základní umělecká škola Holice

Základní umělecká škola Holice
popis: novostavba ZUŠ, energeticky pasivní dům
místo: Holice
investor: město Holice
autor: Dalibor Borák, Helena Boráková
spolupráce: Pavel Daněk, Danuše Lošťáková, Lucie Kašpárková
datum: 2014

Pro návrh Základní umělecké školy v Holicích byla považována za základní tato východiska:

  • Význam budovy pro město z hlediska společenského – výraz kulturní politiky města
  • Urbanistický význam budovy v souvislosti s revitalizací veřejných prostorů města
  • Soudobost návrhu – zohlednění aspektů udržitelnosti při návrhu budovy
  • Udržitelnost provozu v budoucnosti a ekonomie provozu – budova je navržena v pasivním standardu

 

Základní umělecká škola je kulturním ohniskem, ve kterém se nejen vzdělávají děti, ale také místem, kde se v kulturním prostředí setkává široká veřejnost.

Architektonický výraz budovy vědomě navazuje na okolní architekturu. Použití převýšených francouzských oken, které se vyskytují rovněž na budově kulturního domu, světlé barvy fasády a zelené barva doplňků je interpretováno soudobými výrazovými prostředky.

Pro co největší udržitelnost budovy z hlediska vestavěných energií a produkce skleníkových plynů, jsou navrženy materiály s nejnižším možným podílem primární energie na výrobu a transport. Rozhodující roli hraje kompaktnost tvaru a orientace ke světovým stranám.

Veřejně přístupné prostory školy jsou výstavními síněmi pojmenovanými po významných výtvarnících – rodácích. V nich mohou probíhat výstavy prací žáků školy, pedagogů i příležitostné výstavy jiných výtvarníků. Víceúčelový sál má předpoklady nejen pro pořádání tradičních společenských akcí města, ale také pro konání konferencí a přednášek vzdělávacích programů. Je důležité, aby budova vymezovala užitečný veřejný prostor - náměstí, navazovala na jsoucí zástavbu a byla realizovatelná z místních zdrojů a technologiemi, které jsou dostupné místním firmám.

Budova školy se nachází v bezprostřední blízkosti středu města a je v prostoru s kvalitními architektonickými díly dvacátého století.

 

 článek na archiwebu

článek v časopise EUROSTAV - 09/13 (SK)
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 5.8 MB, stáhnout
článek v časopise EUROSTAV - 09/13 (SK)

Holické listy - článek o stavbě ZUŠ
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 2.5 MB, stáhnout
Holické listy - článek o stavbě ZUŠ

Základní umělecká škola HoliceZákladní umělecká škola HoliceZákladní umělecká škola Holice
Základní umělecká škola HoliceZákladní umělecká škola HoliceZákladní umělecká škola Holice
Základní umělecká škola HoliceZákladní umělecká škola HoliceZákladní umělecká škola Holice
Používáme cookies. Povolte prosím cookies a můžete nerušeně pokračovat v návštěvě našeho webu.