ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

Zpracování a ochrana osobních údajů v BORÁK ARCHITEKTI

Jste naším zákazníkem, odběratelem e-booku nebo návštěvníkem webu a svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. V následujícím textu vám popisujeme, jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje a popisujeme zde, jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU 2016/679 O ochraně osobních údajů).


Správce

Borák Architekti je volné sdružení architektů a projektantů pracující společně pod tímto názvem se sídlem na Palackého třídě 10, v Brně, 612 00, které provozuje webové stránky www.borakarchitekti.cz.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

 

Kontaktní údaje

Z dotazem ohledně vašich dat nás můžete kontaktovat na tel. čísle Ing.arch.Dalibora Boráka

+420  602 510 808  nebo na e-mail: borak@borakarch.cz.

 

Prohlášení

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.
 • Vedení účetnictví
 • Pro vedení účetnictví vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání e-booku
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), které uvádíte pro zaslání e-booku, využíváme za účelem zaslání e-booku.
 • Fotografie a video záznamy z realizovaných staveb, vizualizace projektů
  Na našich stavbách pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména soukromých investorů, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.


Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Upravit nastavení cookies


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.


Nyní využíváme webový systém Facebook. Nevylučujeme, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Budeme klást na zpracovatele vysoké nároky na zabezpečení dat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: borak@borakarch.cz.

 

Právo na informace

Toto právo je plněno touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.


Právo na přístup

Můžete nás kdykoli vyzvat a my doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.


Právo na doplnění a změnu 

Změní-li se něco nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte  právo na změnu a doplnění.


Právo na omezení zpracování 

Toto právo můžete využít, jestliže  se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje. Dále jestliže se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z odběru e-booku)


Právo na výmazání vašich osobních dat
V tomto případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a to např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Jestliže máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prosím, před podáním stížnosti nás kontaktujte a my se pokusíme vaši stížnost vyřídit k vaší spokojenosti.


Právo na odhlášení ze zasílání e-booku

Máte právo odhlásit se z odesílání e-booku.


Mlčenlivost
Naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů. 

 

Používáme cookies. Povolte prosím cookies a můžete nerušeně pokračovat v návštěvě našeho webu.