ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

Ing.arch. Dalibor Borák


OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení, titul: 

Datum narození:

Stav:

Adresa:

Kontaktní telefon:

E-mail:

Dalibor Borák, Ing. arch.

28. 5. 1959

ženatý

Klentnice 157, Klentnice 692 01

+420 602 510 808

borak@borakarch.cz

Dalibor Borák (Obrázek pro zobrazení na stránce)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI -  PRAXE

ČlenTechnické Normalizační komise 149 – Udržitelnost staveb

od dubna 2016 dosud

Člen tematické prac. skupiny MŽP osa 5 mOP životní prostředí

od 2014 dosud

Poradce Národního koordinátora  MŠMT pro uznávání kvalifikace architekt v EU, 2010 - 2014

CEC5 EU Projekt -  Koordinátor účasti ČKA  – Obnovitelní zdroje ve veřejných budovách

2012 – 2014, zodpovědný VP4 - předávání informací a školení o výsledcích projektu

Vlastní podnikatelská činnost

Architekt -  vedoucí projektového týmu, HIP projektů

05/2017 – dosud
(Projekty občanské vybavenosti, rekonstrukce, rodinné domy, v pasivním energetickém standardu) 

DOBRÝ DŮM, s.r.o.
jednatel, zodpovědný vedoucí projektového týmu, HIP projektů
08/2001 – dosud – projektování od 05 2017 zastaveno

Atelier Brno, architekti Hrůša a Pelčák

Spolupráce s atelierem v pozici vedoucího projektového týmu, HIP pro projekty IKEA ČR s.r.o.

05/1996 - 08/ 2001
(projekty Shopping parků Avion v Brně, Bratislavě, Ostravě a obchodního domu IKEA v Praze)

Architektonická kancelář Borák - Boráková

Vedoucí projektů - HIP

02/1996 – 08/2001

(Projekty občanské vybavenosti, rekonstrukce, rodinné domy)

Vlastní podnikatelská činnost

Architekt -  vedoucí projektového týmu, HIP projektů

02/1990 – 02/1996
(Projekty občanské vybavenosti, rekonstrukce, rodinné domy)

DRUPOS Brno, projektové družstvo
Architekt – HIP, vedoucí projektové skupiny v atelieru obytných a občanských staveb
09/1987 - 02/1990
(Projekty občanské vybavenosti, rekonstrukce, bytové domy)

STAVOPROJEKT Brno
Architekt, projektant
10/1984 - 09/1987
(Rekonstrukce BVV, projekty občanského vybavení)

 

 

VZDĚLÁNÍ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury               1984

(obor pozemní stavby, obor teorie architektury)

Gymnázium Elgartova v Brně  1974 - 1978
(maturitní zkouška -  Český jazyk, Matematika, Deskriptivní geometrie, Ruština)

ZŠ Merhautova 37, Brno                                                                                  1970  - 1974
ZŠ Blažkova 9, Brno                                                                                       1968  - 1970

ZŠ Nejedlého 24, Brno                                                                                               1967 - 1968

ZŠ Tř. Kpt. Jaroše 9, Brno                                                                                          1966  - 1967

 PROFESNÍ KVALIFIKACE

Autorizace – Autorizovaný architekt (bez omezení působnosti) ČKA č. a. 00 013    1993

 

 

FUNKCE V PROFESNÍ SAMOSPRÁVĚ

 

Člen přípravného výboru České komory architektů                                            1992

Zvolen členem Dozorčí rady ČKA                                                                     1993 – 2004

Zvolen předsedou Dozorčí rady ČKA                                                               2002 – 2004

Zvolen místopředsedou Představenstva ČKA                                                   2004 – 2007

Zvolen předsedou Představenstva ČKA                                                                       2007 – 2010

Předseda pracovní skupiny představenstva ČKA pro zahraniční vztahy             2004 – 2012

Člen pracovní skupiny představenstva ČKA pro zahraniční vztahy                      2012

Jmenován členem porad. skupiny Evropské komise pro vzdělávání                  2004 – 2012

Jmenován členem Výkonného výboru Evropské rady architektů ACE                2008 – 2010

Jmenován předsedou prac. skupiny ACE pro udržitelnou architekturu                2008 – 2012

Zástupce ČKA v Evropském fóru pro politiky architektury                                 2008 – 2010

 


DALŠÍ VZDĚLÁNÍ, KURZY A KONFERENCE

 

Workshop „Regenerace měst“, BAUHAUS Dessau, Německo                            1998

Workshop „Výkon profese arch. ve Francii“, Paříž, Francie                                1990

1. Světový kongres UIA o udržitelné architektuře, Chicago, USA                     1993                

Ustavující kongres Evropského fóra pro politiky arch., Paříž, Francie                2004

Školení „Principy navrhování pasivních domů“, Darmstadt, Německo                 2006

Evropa a udržitelná architektura, kongres ACE, Brusel, Belgie                            2009

CESBA – harmonizace certifikačních systémů v EU – příspěvek, Brusel             2012

CEC5 sprint konference Vorarlberg – udržitelnost, moderátor pracovní sekce     2012

WSB14 Barcelona – příspěvek v sekci harmonizace certifik. Systémů v EU        2014

Konference Tepelná ochrana budov – Brno – přednášející                                 2014

Akademie CZGBC (Czech Green Building Council) Morava – přednášející           2015

EUROSTAV Bratislava GBCSK (Green Building Council Sk) – Přednášející         2015

SBE 16 Torino – člen vědecké rady konference                                                 2015

CSBE 16 Praha – člen vědecké rady konference                                               2015

Konference Historické budovy – Praha 2015 – přednášející                                2015

EU Central Portrait – Představení CEC5 programu a závěrů – Praha                   2015

Konference Pasivní domy 2015 Brno – přednášející                                           2015

Ultraenerg. Stavby Bratislava (Green Building Council Sk) – Přednášející            2016

Konference Historické budovy – Praha 2016 – přednášející                                2016

International Passive House Conference – Vídeň – přednášející                          2017

 

 

ÚČAST V EU PROJEKTECH A JINÝCH GRANTOVÝCH PROJEKTECH

EDUR I. Vytvoření a realizace vzdělávacího programu udržitel. Výstavby            2011 – 2013

Project CEC5 – Demonstration of energy efficiency – public buildgs                 2012 – 2014

EDUR II. Vytvoření a realizace vzdělávacího programu udržitel. rekonstrukcí       2013 – 2014

Projekt TA ČR Výzkum vhodných nástrojů pro zvyšování stavební kultury          2015 - dosud

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PŘEDNÁŠKY, OCENĚNÍ – výběr

Grand Prix Obce architektů, - rekonstrukce - katalog výstavy, čestné uznání v kategorii Rekonstrukce za rekonstrukci pivovaru v Brně

Katalog vybraných návrhů architektonické soutěže na přístavní terminál v Yokohamě

Obecní dům 1988-1997/Brno 1997/ 
Obecní dům 1997-2002 /Brno 2002/ 
Vynikající výrobek roku 2006, cena za design svítidla Aquarium, katalog Design centra ČR

ARCHITEKT – představení oceněného městského domu v Brně v Grand Prix architektů - 2009

EUPALINOS, architektonická revue, O udržitelném stavění, Madrid, Španělsko, 01/2010

ARCH AND ART FORUM, O výkonu profese a udržitelnosti, Sofie, Bulharsko, 10/10

Konference Pasivní domy – úvodní slovo ke konferenci, moderování diskusí, Brno, 2010

Grand Prix Obce architektů – novostavba – Městský dům na ul. Milady Horákové v Brně

Přednáška v Evropském parlamentu, Brusel, Belgie – Udržitelná architektura v Evropě 2011

ARCH – Slovensko – udržitelný dům v Borince – představení domu 2013

Evropská cena BEFA - ocenění projektu nulového domu v Brně, Dublin, Irsko, 2014

ESB – Základní umělecká škola Holice v energ. Pasivním standardu 2014

EON ENERGY GLOBE AWARD ČR – Základní umělecká škola Holice, 2015

 

 

JAZYKY

Anglicky – aktivně

Německy – aktivně

Rusky – aktivně

 

 

ZÁJMY

Ekologie, udržitelný způsob života, kreslení, dálkový běh