ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

AW

Atomio Web, s. r. o.

http://www.atomioweb.cz

Databázové aplikace jsou určeny pro okruh specifických uživatelů a obvykle plní podpůrnou úlohu ve větším celku. Jedná se o rozsáhlejší projekt postavený na databázi SQL (MySQL, PostgreSQL, FireBird), jehož výstupem je buďto WWW rozhraní nebo datový blok XML.

AW

stempel & tesar architekti

http://www.stempel-tesar.com

Renomované architektonické studio
doc. Ing. arch. Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA 00 646
Ing. arch. Jan Tesař, autorizovaný architekt ČKA 03 890