ekonomicky výhodné projekty

řešení s nízkými provozními náklady

návrhy šetřící životní prostředí

pečlivé návrhy detailů

udržitelné technologie a materiály

Deklarace udržitelnosti

Architects for Future

https://www.architects-for-future.cz/

Architects for Future

Deklarace udržitelnosti o vlivu stavebnictví na životní prostředí.

Deklarace udržitelnosti

Atomio Web, s. r. o.

http://www.atomioweb.cz

Databázové aplikace jsou určeny pro okruh specifických uživatelů a obvykle plní podpůrnou úlohu ve větším celku. Jedná se o rozsáhlejší projekt postavený na databázi SQL (MySQL, PostgreSQL, FireBird), jehož výstupem je buďto WWW rozhraní nebo datový blok XML.

Deklarace udržitelnosti

Centrum pasivního domu

https://www.pasivnidomy.cz/

Je neziskovou asociací, která vznikla za účelem podpory a propagace domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Členy jsou architekti, projektanti, stavební firmy a odborníci v realizaci staveb.

Deklarace udržitelnosti

stempel & tesar architekti

http://www.stempel-tesar.com

Renomované architektonické studio
doc. Ing. arch. Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA 00 646
Ing. arch. Jan Tesař, autorizovaný architekt ČKA 03 890

Používáme cookies. Povolte prosím cookies a můžete nerušeně pokračovat v návštěvě našeho webu.